Svet KS Brestanica

Vlado Bezjak – predsednik
Anton Zakšek – podpredsednik
Margareta Marjetič
Boštjan Colarič
Vesna Butkovič
Boštjan Železnik
Roman Drstvenšek
Andreja Budna
Danijela Mirt
Marko Kenig
Roman Bračun
Edi Vodopivec