Cerkev sv. Mohorja nad Brestanico

Tudi ta enoladijska cerkev nosi letnico 1477, vendar se je tudi tu ob prenovi leta 1997 pokazalo, da je jedro verjetno še romansko, torej je zgradba večkrat dograjevana. Posebna dragocensot je Notburgina kapela, zgrajena v letu 1744 in bogato poslikana s freskami leta 1750.