Združenje borcev za vrednote NOB Krško

KRAJEVNA ORGANIZACIJA

 

KONTAKTNE OSEBE:
Ivica Šemrl, telefon: 07 / 49 72 609, Brestanica
Nada Ban, telefon: 07 / 49 72 242, Brestanica
Jože Ban, telefon: 07 / 49 72 242, Brestanica

1. Podpiramo vrednote NOB, ki so načelne, resnice, pravice, norme in pravila obnašanja. Ta usmerjajo celokupno aktivnost človeka in naroda. Te vrednote se ne zadržujejo zgolj na etični ravni, ampak zajemajo vsa področja družbenega življenja in udejstvovanja. Vrednote: poštenje, zvestoba, resnica, humanost, dobrota, hrana, denar, poklic, delo, profit, pravice se morajo vezati predvsem na dve kategoriji vrednot: domoljubje, enakost, svoboda, varnost, samozavest, strpnost, miroljubnost, solidarnost, suverenost in družbena moč. Vse to so že politične vrednote in jih v tem času moramo gojiti.
2. Želimo si ustvariti pravo socialno državo, ki bo v pomoč starejšim in mladi generaciji.
3. Sodelujemo na vseh proslavah, manifestacijah, komemoracijah in slovestnostih, ki jih organizira naše društvo.
4. Naši člani so aktivno vključeni v vsa društva, ki delajo v KS in mnogi tudi v društva občine Krško.
5. Sodelujemo z ZVEZO ZDRUŽENJ BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB SLOVENIJE, DRUŠTVOM DOBRINČ, USTANOVO FRANCA ROZMANA STANETA in veterani naše osamosvojitve in rojstva samostojne Slovenije.
6. Imamo svoj prapor, naš znak, svoj žig in vsak svojo člansko izkaznico.

zdruzenje-NOB