Kje je Brestanica

Nedaleč od Krškega, v smeri proti Celju, leži ob sotočju reke Save in potoka Brestanica kraj Brestanica, nekoč imenovan Rajhenburg.

Brestanica je urbano naselje mestnega značaja in je sedež krajevne skupnosti.
Površina KS Brestanica je 1,9 km2, nadmorska višina je 177,9 m, število prebivalcev je 973 (popis leta 2002).
Na naključnega popotnika Brestanica takoj ne naredi močnejšega vtisa, saj poteka pot v kraj skozi ozko dolino, ki pa se ob koncu trškega jedra počasi razširi v prijeten pogled na celoto.