Turistično društvo Brestanica

td-brestanica

Začetke te društvene dejavnosti v Brestanici, tedanjem Rajhenburgu, najdemo v prvem desetletju 20. stoletja, kar izpričuje pisna vloga za finančno pomoč »Društva za promet s tujci Rajhenburg, ki je imelo v pripravah za praznovanje 60. letnice vladanja Njih veličanstva cesarja Franca Jožefa nalogo, okrasiti njegov spomenik in ga dodatno opremiti z lampijoni, da bo ob večerni bakladi in proslavi veličastno okrašen.« Koliko časa je to društvo obstajalo, ni podatkov, vendar je skrb za lepše in urejeno okolje ter želja po združevanju in kvalitetnem preživljanju prostega časa v Brestanici privedla do ustanovitve Turističnega društva 18. 8. 1964.Člani društva so od njegove ustanovitve, prav tako tudi danes, dajali velik poudarek na odgovoren odnos do narave in njenih bogastev, skrbi za čisto in urejeno bivalno okolje, ki bo privlačno tako za prebivalce kot za obiskovalce, organizaciji prireditev v kraju, odgovornem odnosu do kulturne dediščine idr.S svojim predanim delom so društveni delavci v preteklih letih pripomogli k urejanju prometnih povezav, javne razsvetljave in telefonije v kraju, vsekakor so s svojim delovanjem in prostovoljnim delom gradu Rajhenburg dali zunanjo in notranjo podobo, ki privablja obiskovalce s stalnimi razstavami Brestanica nekoč in danes, muzejsko zbirko o trapistih in slovenskih izgnancih.Med uspešno zaključene projekte društva sodijo oglasne deske v kraju, zbornik člankov in razprav Brestanica, ureditveni načrt varovanega območja trg Brestanica, akcija osvetlitve gradu in druge. Z organizacijo družabnih prireditev je TD pripomoglo k kvalitetnemu preživljanju prostega časa krajanov in obiskovalcev, saj so športno zabavne igre, ki so potekale v 80. letih preteklega stoletja, na bazenu Brestanica, privabile tudi do 1500 obiskovalcev. Med prepoznavne in dobro obiskane prireditve uvrščamo tudi pustne karnevale, ki so z duhovitim programom in aktualnimi maskami ter dogodki nasmejali staro in mlado.Več kot deset let društvo organizira turistično-kulturno prireditev Petrov sejem v trgu, v sodelovanju s kulturnim društvom Svoboda Brestanica . Obiskovalcem prireditev ponuja bogato kramarsko ponudbo, vsakoletno obuditev grajske gospode, sojenje ob prangerju in še kaj, kar je vredno ogleda, zato vabljeni k nam na Petrovo.

Med ohranjanje slovenske tradicije bi lahko uvrstili tudi državno tekmovanje harmonikark na diatonično harmoniko, ki ga društvo soorganizira s turistično agencijo BOM Krško v mesecu avgustu na gradu Rajhenburg.

Danes ima društvo 112 članov in svoje delovanje povezuje z ostalimi društvi v kraju ter s turističnim podmladkom OŠ Adama Bohoriča, ki že nekaj let zapored na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava, dosega najvišja mesta, na kar smo kot »Brestančani« zelo ponosni.

 

Kontakt: turisticno.brestanica@gmail.com

 

One comment on “Turistično društvo Brestanica

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja