Cerkev sv. Petra

Stara župnjiska cerkev stoji v najstarejšem delu Brestanice, ki se imenuje Šutna in s svojo dominantno lego opozarja na svoj zgodovinski položaj. Njena sedanja poznogotska podoba še skriva sledi romanske predhodnice na tem mestu iz 12. in 13. stoletja. Cerkvena ladja je v osnovi romanska, tudi vhod s kora na zvonik gre skozi nekdanje romansko okno v zahodni fasadi.Enoladijska stvaba je v ladji baročno preoblikovana, prezbiterij je gotski z mrežasto rebrastimi oboki iz 15. stoletja in s stropnimi freskami, ki so sondirane in čakajo na odkrivanje in restavriranje. Postopno je bila dozidana stranska kapela, leta 1688 zvonik in obe baročni kapeli sredi 18. stoletja. Cerkev je dobila končno obliko z dozidavo severne zakristije leta 1896. Severna baročna kapela je posvečena sv. Ksaveriju s štukaturami na stropu in oltarjem iz leta 1740. Oltar je bil leta 2006 obnovljen.

Glavni oltar iz črnega marmorja je iz leta 1592. V stranskem oltarju je bila kamnita gotska Pieta iz 15. stoletja, danes pa je v baziliki Lurške Matere božje, ki je sedaj župnijska cerkev.

Lesena prižnica nosi kipe štirih evangelistov.
Kapela Rožnovenske Matere božje je prazna, v njej je že vrsto let mrliška vežica.

Ob cerkvi je bila do leta 1830 tudi rotunda (kapela sv. Mihaela s kostnico). Omeniti moramo tudi renesančna reliefna nagrobnika: iz leta 1502 je nagrobnik Margarete Rajhenburške – Gradnek, iz leta 1563 pa nagrobnik viteza Franca Gradneka, ki je vklesan v njegovi naravni velikosti. V cerkvi se 29. 6. slovestno obhaja praznik Petra in Pavla. Ker pa je tu že od nekdaj pokopališče brestaniške župnije, se v njej obhaja tudi praznik vseh svetnikov in spomin vseh vernih rajnih.

Cerkev je bila v preteklem letu obnovljena.

Vir: MEDVED, Drago. Cerkve: Vodnik po cerkvah v občini Krško.