Cerkev sv. Boštjana

Zgrajena na gričku ob sotočju potoka Brestanica in Senovskega potoka. Zadnja temeljita prenovitev v letu 1996 je ovrgla domneve o izgradnji leta 1523.