Brestanica je zopet pela

V petek, 9. 6. 2017,  je na dvorišču gradu Rajhenburg odmevala pesem 35. koncerta BRESTANICA POJE v počastitev krajevnega in občinskega praznika.

Peli smo v spoštljiv spomin na junaški boj našega naroda za svojo zemljo, za svoj jezik, peli smo v spomin na hrepeneče sanjarjenje izgnanih slovenskih ljudi po domači zemlji, zapuščenem domu, peli smo v spomin na srečo, ki je objela njihova srca, ko so izvedeli, da je svoboda in na dolgo, dolgo pot vrnitve. Peli smo življenju v pozdrav, prijateljstvu in vedrosti na ljubo in blagohotni prihodnosti v dobrodošlico.

Peli so: otroški zbor Balončki iz vrtca in otroško-mladinski cerkveni zbor, oba pod vodstvom Tatjane Kukovičič;

otroški in mladinski zbor brestaniške šole pod vodstvom Stanke Macur;

Rajhenburški oktet in moški zbor Svobode pod vodstvom Janka Avsenaka;

Cerkveni mešani zbor pod vodstvom Monike Habinc Rostohar, kot solist pa Marko Železnik. Zbore je spremljal na klavirju Lucijan Cetin, cerkveni zborček pa Anja Drstvenšek na citrah.

Zbrane je pozdravil predsednik Sveta KS Brestanica, gospod Vlado Bezjak, ki je spregovoril tudi o delu v KS.

Slavnostna govornica pa je bila gospa Irena Furst, kustosinja na gradu Rajhenburg. Obudila je spomin na 37-letno delo na gradu, na ljudi, ki jih je srečevala in z njimi delala, na zgodovinska dejstva, ki jih je raziskovala in na razstave, ki jih je postavila in v katerih je ohranjena bogata preteklost gradu, kraja pod njim ter širšega slovenskega prostora.

Na prireditvi smo podelili priznanja KS Brestanica.

Pisno priznanje sta prejela Mariji Ogorevc za vestno in prizadevno urejanje okolice gradu Turn in Boštjan Železnik za uspešno opravljeno akcijo nabave novega gasilskega vozila.

Bronasto plaketo je prejel Tomaž Omerzel. za prispevek na kulturnem, predvsem pevskem področju in za aktivno delo v Teniškem klubu Brestanica.

Srebrno plaketo je prejel Tenis klub Brestanica za 20-letnico aktivnega delovanja.

Društvo upokojencev Brestanica je ob 70-letnici delovanja v znak pozornosti in zahvale prejelo znak KS Brestanica.

Na občinski akademiji v Krškem sta DU Brestanica in Tenis klub Brestanica prejela priznanji Občine Krško.

Po sklepu Sveta KS Brestanica smo podelili tudi dve zlati plaketi. Zlato plaketo KS Brestanica je prejela gospa Irena Furst za dolgoletno delo na področju raziskovanja in ohranjanja naše preteklosti in gospa Stanka Macur za neprecenljiv prispevek h kulturni, še posebej pevski dejavnosti v Brestanici  pa tudi Posavju.

Zbrane je pozdravila podžupanja Občine Krško, gospa Ana Nuša Somrak, čestitala prejemnikom priznanj ter krajanom za praznik in zaželela uspešno delovanje KS v bodoče.

Na koncu pa so se v mogočen zbor zbrali nekdanji pevci, ki so v 40-letnem vodenju zborov na OŠ Adama Bohoriča pili ljubezen in znanje o prepevanju od njihove mentorice, glasbene učiteljice, predvsem pa sposobne zborovodkinje Stanke Macur. Veličastno je zadonela pesem, s katero se je “tovarišica” Stanka poslovila od njih pred odhodom v pokoj, oni pa so se ji zahvalili za vse lepe skupne trenutke.

Foto: Matjaž Marjetič