Stoji učilna zidana

V programu dela literarne skupine Svobode Brestanica je bila tudi raziskava o zgodovini brestaniške šole ter želja, da ugotovitve zberemo v brošuri.

V preteklosti Brestanice se je zvrstila množica dogodkov, drobnih in velikih, bežnih in pomembnih in vsak izmed njih je po svoje zaznamoval razvoj kraja, življenje in značaj prebivalcev. Med dobrimi dogodki je prav gotovo tudi zgodnji začetek šolstva, ki je v ta razgibani svet med Bohorjem in Savo počasi, a vztrajno prinašal napredek, prižigal zavedanje o domačih koreninah, odpiral pota v svet in k vsemu, kar zmore človeški um.

245 let je minilo letos, kar je v nekdanjem Rajhenburgu bila ustanovljena ljudska šola, medtem ko ima farna ali župnijska šola še več kot 100 let daljše korenine in njen prvi pisni vir nosi letnico 1681.

Rajhenburška ljudska ali trivialna šola je bila ustanovljena leta 1774, v istem letu, v katerem je cesarica Marija Terezija izdala odlok o šolski obveznosti. Šola je bila prva v tedanjem celjskem okrožju, za kar lahko damo priznanje ljudem, ki so začutili nujo ne le po materialni, temveč tudi po duhovni rasti ljudi.

245 let naše šole je častitljivi podatek, na katerega moremo biti ponosni. Prav iz njega se je rodila ideja, da osvetlimo preteklost naše učilne zidane in podatke zberemo v brošurici. V njej so iz več nam dostopnih virov zbrani pomembnejši podatki o razvoju šole, ki smo jih želeli  osvetliti, jih razvrstiti, iztrgati pozabi in jih dati med ljudi, da bodo postali splošno znani.

Brošuro ŠOLA V RAJHENBURGU – BRESTANICI smo predstavili v petek, 8. novembra 2019, na prireditvi STOJI UČILNA ZIDANA, v programu pa so sodelovali člani Svobode in učenci šole.

Hvaležni smo vsem, ki so prispevali k rojstvu brošure – krajanom za fotografije, Zali za lektoriranje, Sari za oblikovanje plakata, Boštjanu Colariču za grafično podobo in skrb, da je bila brošura natisnjena, hvala učencem in članom Svobode. Veseli pa smo bili tudi, da je bila dvorana polna.

Brošuro so prejeli vsi učenci in zaposleni v šoli, lahko jo je vzel vsak od obiskovalcev, ki je to hotel, če pa bi jo želel še kdo, jo dobi v naši knjižnici vsak četrtek popoldne od 15. do 18. ure.

Naj bo ta dogodek prvi izmed bodočih, s katerimi bomo v prihodnjem letu počastili spomin na Adama Bohoriča ob njegovi 500-letnici rojstva; ter v letu 2024 proslavili 250-letnico ljudske šole v Brestanici.

Druženje smo zaključili z mislijo Alberta Einsteina:

Vse nove, čudovite stvari, ki se jih naučimo v šolah, so delo mnogih generacij. Znanje je dediščina, ki jo spoštujte in bogatite, nato pa zvesto in zavestno prenašajte na svoje otroke.

Tekst: Margareta Marjetič

Foto: Matjaž Marjetič