Slovesnost ob prazniku Krajevne skupnosti Brestanica

Letošnji praznik KS Brestanica smo počastili 4. junija s slavnostno sejo, na kateri so bili prisotni člani Sveta KS Brestanica, letošnji prejemniki priznanj, predsedniki brestaniških društev, kot gostje pa gospod župan mag. Miran Stanko s soprogo in gospod podžupan Vlado Grahovac.

Gostoljubje nam je dajala naša lepa prenovljena dvorana Doma Svobode, čeprav še ni bila uradno odprta in predana svojemu kulturnemu poslanstvu.

Kot dober gostitelj nas je najprej pozdravil predsednik Vlado Bezjak in predstavil pomembnejše pomnike našega enoletnega dela, uspehov in načrtov za prihodnost.

V letu 2021 je v spominih Brestaničanov kar dosti okroglih obletnic – pred 140 leti so se na rajhenburški grad naselili menihi trapisti, pred 130 leti je začela z delom rajhenburška Čitalnica, pred 115 leti se je na Gorici pri Raztezu rodil legendarni zeliščar pater Simon Ašič.

Slavnostni govornik Anton Petrovič, predsednik Združenja za vrednote NOB Krško, pa je izpostavil še nekaj pomembnih zgodovinskih mejnikov – 80 let upora proti okupatorju, 75 let vrnitve izgnancev in 30 let samostojne Slovenije. Med drugim je poudaril, da so prebivalci naše doline v času narodnoosvobodilnega boja prispevali pomemben delež k zmagi nad okupatorjem, se spomnil težke preizkušnje naših ljudi zaradi izgnanstva, navezal pa se je tudi na izkazano enotnost slovenskega naroda pri plebiscitni odločitvi in izrazil obžalovanje, da se v življenje tako želene samostojnosti vsiljuje nezadovoljstvo. Zato je pozval k medsebojnemu spoštovanju, sodelovanju, podpiranju, priznavanju različnosti in enakosti, ker v tem je moč naroda.

Župan mag. Miran Stanko je v svojem nagovoru poudaril, da smo v KS z dobrim medsebojnim sodelovanjem uspešno prispevali k boljši kakovosti življenja, pohvalil in se zahvalil TEB za razumevanje in podporo v izvajanju projektov ter zaželel, da živimo življenje polno, kar se le da.

Krajankam in krajanom, ki se zavestno, požrtvovalno trudijo na različnih področjih za naše skupno dobro, smo podelili priznanja KS Brestanica.

Pisno priznanje so prejeli:

Primož Mešiček za trud in pomoč pri razvoju gasilske dejavnosti, predvsem pa za zavidljive rezultate pri usposabljanju mladih gasilcev PGD Brestanica;

brata Klemen in Nejc Cehte za vrhunske dosežke v rokometni reprezentanci v Sloveniji, dosežke v tujini, za promocijo domovine in z njo domače Brestanice v svetu;

Zborovodkinja Nina Pisek in pevci moškega zbora, ki so z ljubeznijo do petja nadaljevali tradicijo zborovskega petja in tudi družno počastili 75-letnico delovanja zbora.

Bronasto plaketo so prejeli:

Irena Kožuh za bogastvo idej in ustvarjalnost, za uspešno usmerjanje skupine Pridne roke Rajhenburga, za aktivnosti v društvenem življenju Brestanice;

Štefka Vutkovič, za prizadevno človekoljubno delo v Rdečem križu Brestanica, posebej za sočutno skrb za starejše in sodelovanje v aktivnosti še drugih društev v kraju;

Jože Čuber za prizadevno človekoljubno delo in skrbno in strokovno opravljanje dolžnosti poveljnika PGD Brestanica.

Srebrno plaketo pa je letos prejela Karmen Kerle za skoraj štiridesetletno prizadevno, dognano, samozavestno ustvarjanje igralskih likov v gledališki skupini Svobode, pa tudi uspehe preko meja občine, saj je leta 2016 je na festivalu komedije v Pekrah prejela za vlogo gospe Saunders v komediji “Ti nori tenorji!” laskavi naziv »komedijantka festivala«. Ob tem je že 25 let tajnica KD Svoboda Brestanica, aktivna je v turističnem društvu, hkrati pa je tudi dolgoletna pevka v cerkvenem MePZ.

Slovesna seja KS je izzvenela kot mini Brestanica poje, saj so jo obogatili pevci moškega zbora, Rajhenburškega okteta in duet Nina Pisek in Marko Železnik.

Margareta Marjetič
Foto: Boštjan Colarič