Predstavitev revije “Na fronti”

V četrtek, 4. aprila 2019, smo v renesančni dvorani gradu Rajhenburg prisluhnili profesorju Vinku Avsenaku, ki nam je predstavil zgodbe in pričevanja, zapisana v 13. številki revije “Na fronti”. Tako nas je z zanimivimi besedami, podprtimi s projekcijami krajev, dogodkov, osebnosti popeljal več kot 100 let nazaj v čas prve svetovne vojne in predvsem soške fronte.

“Na fronti” je edina specializirana revija za zgodovino prve svetovne vojne na Slovenskem, izdaja pa jo Društvo soška fronta 1815 – 1817 iz Šempetra pri Gorici in gospod Vinko je njen glavni urednik.

Društvo si zelo prizadeva pridobivati članke raznovrstnih vsebin domačih in tujih avtorjev, k zanimivosti pa prispevajo tudi krajše zgodbe. Društvo tako opravlja pomembno in plemenito delo, saj z raziskovanji in zbiranjem podatkov pridobiva nova vedenja o usodnih časih izpred 100 let in jih hkrati trga pozabi in zobu časa.

V 13. številki sta tudi prispevka, ki sta tesno povezana s kraji pod Bohorjem: članek o Avgustu Fabjančiču, senovskem kulturniku; in o tragični koprivniški ljubezenski zgodbi med Ito in Ernestom. Obema je gospod Vinko skušal postaviti tudi okvirje prve svetovne vojne.

V KD Svoboda Brestanica, ki je bila organizator predstavitve, smo se odločili, da dogodek obogatijo brestaniški literati z nekaj recitacijami pesmic Avgusta Fabjančiča iz njegove pesniške zbirke Krik ranjene mladosti ter s prizorčkom med Ito in Ernestom iz resnične ljubezenske zgodbe, opisane v knjigi Zadnji vitez plemeniti Heldenstamm Margarete – Ite Hess Rak.

Večer sta popestrila tudi gospod Janko Avsenak s preigravanjem starih vojaških pesmi na klavirju in Marko Železnik z lepim tenorjem. Ob koncu je spregovoril predsednik koprivniškega Kulturnega društva Anton Aškerc, Sandi Lekše, ki je podaril gospodu Vinku, brestaniški Svobodi in Gradu Rajhenburg lani ponatisnjeno Itino knjigo in posnetek filma po njej.

Polna dvorana je tudi tokrat dokazala, da ljudi zanimajo dogodki iz naše zgodovine, še posebej, če so tako usodno povezani z našimi ljudmi, kot so to boji na soški fronti in če so dogodki krajevno obarvani.

V KD Svoboda Brestanica smo gospodu Vinku Avsenaku, vsem akterjem v kulturnem programu in osebju gradu Rajhenburg hvaležni za njihov prispevek in sodelovanje.

Margareta Marjetič

Foto: Boris Moškon