Praznik KS Brestanica, 5. 6. 2015

praznik-ks-brestanica-2015-19Spoštovani!

Kot vsako leto tudi letos ob praznovanju našega krajevnega praznika analiziramo dogodke, ki so se dogajali v naši KS v preteklem letu. Živimo v času, ki dejansko ni naklonjen reševanju problemov oziroma realizaciji programov, ki jih je potrebno izvesti v naši KS. Reševanje problemov je na vsakem koraku povezano z denarjem, ki pa ga je vedno manj. Kljub temu pa mi ne mislimo odnehati; korak za korakom se bomo trudili in borili za nove pridobitve v naši krajevni skupnosti.

Ob dejstvu, da se še ni pričelo z realizacijo določenih projektov, je Svet krajevne skupnosti sprejel sklep, da Občino Krško ponovno spomnimo, naj čim prej pristopi k realizaciji projektov v naši KS. Seznanjeni smo bili, da se ustavlja realizacija projektov, kot razlog pa navajajo pomanjkanje finančnih sredstev. Pričakovali smo, da bo Občina Krško prisluhnila željam krajanov ter realizirala projekt, ki ga je imela v programu že za občinski praznik v letu 2013, in poiskala potrebna sredstva za dokončanje del ter nam postavila tako željen poslovilni objekt ob pokopališču. Prepričani smo, da tako neurejeno pokopališče ni v ponos občini Krško. Pa ne samo to, v Brestanici se moramo od pokojnih, ne glede na vremenske razmere, žal posloviti pod »milim nebom«. Nekatere KS pa že obnavljajo stare mrliške vežice in jih posodabljajo. Zato pričakujemo, da bo projekt zaključen do 31.10.2015, saj so v proračunu Občine Krško za leto 2015, ki ga je potrdil Občinski svet občine Krško, finančna sredstva sprejeta .

Ob pregledu izvedenih del v lanskem letu ugotavljam, da je bilo tega zelo malo.

Zgrajena je bila kolesarska steza v dolžini cca 500 metrov, ki poteka po koridorju nekdanje ozkotirne rudniške proge, in sicer od gasilskega doma do Ceste na ribnik ter od gostišča Aleggro, mimo podjetja Duropack do trgovine Špar na Senovem.

Izvedena je bila tudi energetska sanacija osnovne šole Adama Bohoriča. Kljub težavam pri prenovi osnovne šole z izbiro izvajalca del se je ta uspešno zaključila, za kar se zahvaljujemo Občini Krško in ravnateljici ge. Martini Ivačič. Objekt je lepo prenovljen in tako imajo sedaj učenci kot kolektiv boljše delovne pogoje.

V naselju Armeško pri Omrzelovi pa je bil zgrajen nov most za dostop do stanovanjske hiše, ker je starega odnesla visoka voda.

Zahvaljujem se Pošti Slovenije, PE Novo mesto, ki nam je omogočila novi delovni čas ob delavnikih od 08.00 do 18.00 ure in v soboto od 08.00 do 12.00 ure.

Načrtov, ki v naši KS še niso realizirani, je veliko. Pri tem moram, žal, ponovno izpostaviti gradnjo krožišča Kunej, mostu čez Dovški potok z navezavo k bazenu, osnovni šoli in Jetrnemu selu, ki se ponovno odmika zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Kot vemo, je gradnja krožišča Kunej, mostu čez Dovški potok in ureditev parkirišč pri bazenu načrtovana že od leta 1990, tako sem danes že resno zaskrbljen in se sprašujem, zakaj se krožišče Kunej ne izvede, saj je bila izvedba projekta že več let sprejeta v proračunu občine in mislim, da je nedopustno, da tega projekta nebi bilo mogoče realizirati. Tudi kot občinski svetnik sem v zadnjih štirih letih nekajkrat postavil svetniško vprašanje, vendar je odgovor vedno enak, da država nima zagotovljenih sredstev. Ampak, spoštovani, tako ne smemo delati z davkoplačevalskimi sredstvi, saj projektom potečejo potrebna dovoljenja in se iščejo ponovno nova in nova in vse to je potrebno ponovno plačati.

Prav tako nismo zgradili nobenega načrtovanega mostu, nista sanirana plazova v Dolenjem Leskovcu pri Sajevcu in Tomiču, nič se ni izvedlo za ureditev parkirnih prostorov in zunanje razsvetljave na gradu Rajhenburg, zgrajena ni kanalizacija v Jetrnem selu, ni se pričela gradnja pločnika ter rekonstrukcija Ceste na ribnik.

Ko sem analiziral, zakaj se ne izvajajo omenjeni projekti v naši KS, ki so v načrtih že vrsto let, sem prišel do spoznanja, da dejansko ni posluha in skupne “politične volje”.

Odprte so tudi ureditve zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, ki so povezane z izgradnjo HE Krško, zlasti gradnja kanalizacijskega omrežja, rekonstrukcija ulice Šutne, ureditev platoja pri železniški postaji in peš mostu pri spodnjem gradu, ki jih izvaja INFRA d.o.o. Leskovec.

V mesecu oktobru 2014, ko smo bili izvoljeni in potrjeni svetniki v Svet KS za štiriletno obdobje, sem ob prevzemu vodenja takoj ugotovil, da je le-ta zelo konstruktiven in dobro sestavljen. Svet KS dela enotno, homogeno in med nami ni nasprotovanj. Pri vsem tem tudi ocenjujem, da k temu pripomore tudi dobro sodelovanje s podjetjema TE Brestanica in Duropack, z OŠ Adama Bohoriča, z Občino Krško, z župnijo Brestanica, z vsemi našimi društvi in tudi z vami, drage krajanke in krajani.

Med drugim smo se aktivno vključili pri delovanju naših društev v KS in v lanskem letu aktivno sodelovali pri praznovanju posvetitve oltarja v naši župnijski cerkvi baziliki Lurške Marije in praznovanju 100-letnice posvetitve naše cerkve.

Spoštovani,

vsi ti dosežki so plod skupnega sooblikovanja naših razvojnih ciljev, dobrega usklajevanja in sodelovanja vseh nas, ki tu živimo.

Želja in načrtov ostaja še veliko, zato bo novo izvoljeni Svet KS nadaljeval s svojim delom in v prihodnje skušal realizirati zastavljene in sprejete programe, predvsem, da bo v naslednjem mandatu zgrajen nov vrtec, da se dejansko prične izgradnja krožišča Kunej, mostu čez Dovški potok, uredijo parkirišča pri bazenu, da se uredijo parkirni prostori na gradu, da se uredi plato pri cerkvi sv. Petra v sklopu pokopališča in zgradi poslovilni objekt, da se prične z adaptacijo Doma svobode in še kaj.

Pri tem pa ne smemo pozabiti na varovanje okolja, saj je cilj živeti v urejenem in čistem okolju s potrebnimi površinami za rekreacijo in šport v naravnem okolju.

V ta namen so vsako leto organizirane čistilne akcije. Hvala vsem, ki se trudite za našo urejeno Brestanico, predvsem pa Turističnemu društvu Brestanica in Ribiški družini Brestanica – Krško.

Pri našem delu potrebujemo tudi vaše zaupanje, pomoč, potrpljenje in razumevanje.

Ob zaključku mojega govora želim povedati, da je za dosego cilja potrebna skupna volja, interes in le s skupnimi močmi lahko uspemo. Predvsem pa se je za dobro sodelovanje potrebno  med seboj pogovarjati, dogovarjati, poslušati in ne gojiti osebnih zamer.

Iskrene čestitke vsem ob našem krajevnem in občinskem prazniku, posebej pa današnjim nagrajencem.

Vabljeni na vse prireditve, ki smo jih ob tem prazniku pripravili za vas!

Hvala za vašo pozornost!

Vlado Bezjak
predsednik Sveta KS Brestanica

 Vir fotografij: posavje.info