Poklon kulturi in Vodniku

Za nami je 8. februar,

 PREŠERNOV DAN – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK.

V Brestanici smo se kulturi poklonili z literarnim večerom, ki je za naslov nosil prvo kitico pesmi Zadovoljni Kranjec – Slovenc, tvoja zemlja je zdrava … –  pesnika Valentina Vodnika, ki je umrl 8. januarja pred 200 leti. Prepletali smo misli o spoštovanju do dežele in naših ljudi, ki vejejo iz Vodnikovih preprostih verzov, vejejo iz stihov naših miselnih velikanov od nekdaj pa vse do danes z enim samim plemenitim namenom – buditi ljubezen , ki naj v nas drami spoznanje, da je slovenska zemlja edinstvena čudovito lepa in samo naša.

Literati Svobode Brestanica so odlično opravili svoje literarno poslanstvo, recitirano besedo pa so oplemenitile še domoljubne pesmi Marka Železnika in harmonikarja Romana Drstvenška ter projekcije slik, ki so prikazale idilično podobo nekdanjih domov v malih, s slamo kritih hišicah ter modernih domov, ki se pno v nebo v vrtoglavih nebotičnikih, literati pa so dodali spoznanje, da so domovi tudi danes ljubi, prisrčni in polni topline ter domačnosti, če v njih prebivajo ljudje, ki poznajo ljubezen, sočutje, spoštovanje.

Predstavili pa smo tudi letošnja prejemnika Prešernovih plaket, člana brestaniške Svobode.

Janez Medvešek v pesmi med drugim pravi:

Jemljem, kar mi daješ, domovina, jemljem ponujeno iz obeh rok.
O, vem, da ti vračam premalo, premalo, kot vrača materi skrbni vsakdo od otrok.

Na kulturnem področju lahko izrazimo ljubezen domovini, da ji v ustvarjalnosti podarjamo sebe. Vsako leto pregledamo svoje vrste in s Prešernovimi priznanji počastimo prispevek tistih, ki so presegli povprečje. Med drugimi prejemniki sta na osrednji občinski proslavi ob kulturnem prazniku prejela priznanji tudi člana naše Svobode.

Bronasto Prešernovo plaketo je prejela Tonica Zupančič

za več kot 15-letno soustvarjanje v gledališki skupini, za plesanje v srednjeveški plesni skupini in delo knjižničarke v brestaniški knjižnici.

Srebrno Prešernovo plaketo je prejel Andrej Resnik

za predano igro, s katero je prepričljivo poosebil odrske like v številnih delih zadnjega 25-letnega obdobja, za sodelovanje v srednjeveški grajski skupini, ki si prizadeva ohranjati rajhenburško preteklost ter plesanje v srednjeveški skupini in v skupini Tawer pancers vse od ustanovitve.

Večer je bil poln prisrčne domačnosti, vsi izvajalci smo bili hvaležni obiskovalcem, ki so nas prišli poslušat in nas nagradili z aplavzom in pohvalo.

Priznamo pa, da smo pričakovali bolj polno dvorano, več krajanov, ki bi se prišli skupaj z nami poklonit kulturi in kulturnikom tako dali novega ustvarjalnega zagona in volje.