Javni razpis za sofinanciranje durštev

JAVNI RAZPIS

 

ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV

 V KRAJEVNI SKUPNOSTI BRESTANICA

 

 ZA LETO 2017

Objava:  spletna stran Občine Krško

VSEBINA:

  1. Vsebina javnega razpisa
  2. Obrazci za prijavo (sofinanciranje društev, sodelovanje pri krajevnem prazniku)
  3. Vzorec pogodbe