JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE ZA OMOGOČANJE ZAČASNE RABE PROSTORA NA OBMOČJU EUP BRE 026 (naselje Brestanica),evidenčna št. 2645

Za potrebe postavitve avtopralnice oz. pralnih polj na območju EUP BRE 026 (naselje Brestanica), zemljišče s parcelno številko 41/6, k.o. Stolovnik je Mestna občina Krško pristopila k izvedbi lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora. 

ZN Dorc na pretežnem delu obravnavanega območja predvideva ureditev parkirišč za potrebe obrtno-trgovskega minicentra, ki je sicer načrtovan južneje. Do izgradnje obrtno-trgovskega minicentra (in posledično parkirišč) želi Mestna občina Krško omogočiti postavitev manjše samopostrežne montažne avtopralnice, ki jo je kasneje možno demontirati in prestaviti na drugo lokacijo. Z lokacijsko preveritvijo se tako dodatno omogoča še le začasno postavitev pralnih polj, ki so med sabo pregrajena z montažnimi predelnimi stenami-paneli, v sklopu montažne konstrukcije objekta, ki je odstranljiva.

Montažna avtopralnica bo v naselju Brestanica dopolnila ponudbo centralnih dejavnosti in prebivalcem Brestanice ter okoliških krajev omogočila samopostrežno pranje vozil v neposredni bližini, in ne le v skoraj 10 km oddaljenem Krškem.

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 7. do vključno 21. februarja 2022 v času uradnih ur v prostorih Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Krško, v prostorih Krajevne skupnosti Brestanica in na spletni strani Občine Krško.

Avtoline AP_Pobuda za izvedbo postopka lokac.informacije_2.9.2021javno naznaniloObmočje_LPObmočje_LP_kult_dediščinaElaborat_lok_preveritve_EUP_BRE_026_dop_MOP_18_10_2021