Prostovoljno gasilsko društvo Brestanica

 


IME/NAZIV DRUŠTVA:
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BRESTANICA
Leto ustanovitve: 1893
Društvo se vključuje v Gasilsko zvezo Krško

NASLOV DRUŠTVA:
CESTA PRVIH BORCEV 2/A, 8280 BRESTANICA

KONTAKTNA OSEBA:
BOŠTJAN ŽELEZNIK, ČUBER JOŽE

TEL. ŠTEVILKA:
041-795-730, 031-304-407

Območje delovanja:
Brestanica, Anže, Stolovnik, Gorica, Raztez, Dolenji Leskovec, Armeško, Lokve

Opis dejavnosti:
Gašenje požarov, zaščita in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah